Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   

Uwaga

Nastąpiła zmiana adresu email.

Od stycznia 2019 nowy adres to: elektronikinternat@zsel.resman.pl 

Dotychczasowy adres: 

internatelektronik@o2.pl będzie aktywny do 31 stycznia 2019.

Prosimy o wymianę korespondencji email poprzez nową pocztę.

Opłata za styczeń 2019 wynosi:

Wyżywienie: 286 zł (22 dni)    Regulamin stołówki

Zakwaterowanie: 35 zł               Regulamin zakwaterowanie

Prosimy dokonywać wpłat od pierwszego do dziesiątego dnia każdego nowego miesiąca.
Dokonanie wpłaty np. za listopad końcem października będzie skutkować zwrotem wpłaty na podany przez państwa nr konta a co za tym idzie znacznym utrudnieniem w odbiorze przez Państwa dziecko bloczków żywnościowych.

Opłata za dany miesiąc składa się z dwóch części:

Opłata stała za ZAKWATEROWANIE to 35 zł/miesiąc.

Opłata za WYŻYWIENIE to 13 zł x ilość dni w miesiącu w których odbywa się nauka.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi: 13 zł.

Opłaty należności miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków Internatu prosimy regulować przelewem bankowym na odpowiednie konta Zespołu Szkół Elektronicznych.

WPŁATY TYLKO I WYŁACZNIE PRZELEWEM !!!

Należności należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia kalendarzowego danego miesiąca, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZSE.

Z tego też powodu prosimy wziąć pod uwagę terminy rozliczeń międzybankowych jak i fakt, że banki nie dokonują rozliczeń w dni wolne od pracy i dokonywać przelewów odpowiednio wcześniej.

 Numer konta do przelewów za zakwaterowanie:

71 1020 4391 0000 6602 0144 9016

Tytułem: Imię i nazwisko wychowanka

Numer konta do przelewów za wyżywienie:

76 1020 4391 0000 6402 0144 9024

Tytułem: Imię i nazwisko wychowanka

 

Dane adresowe potrzebne do dokonania przelewu:

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wychowanka, za którego regulowana jest opłata - ułatwi to znalezienie i wprowadzenie przelewu do systemu.


W sytuacjach, w których dziecko przebywa w domu, istnieje możliwość odliczenia bloczków i nie ponoszenia opłaty za wyżywienie.

Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez rodzica (do godz. 09:00 z jednodniowym wyprzedzeniem). Np. chcąc odliczyć bloczki od wtorku, ten fakt  należy zgłosić do poniedziałku (do godz. 09:00).

Po dokonaniu spóźnionej wpłaty (po 10-tym dniu miesiąca), dziecku należy przekazać dowód wpłaty celem okazania go w sekretariacie podczas odbierania bloczków żywnościowych.