Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze

W naszym Internacie systematycznie są organizowane imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym oraz społecznym. 

Młodzież (w szczególności nowo przyjęta) chętnie uczestniczy w organizowanych przez naszą kadrę zajęciach integracyjnych, zajęciach kulinarnych, sportowych, wyjściach do kina, teatru, czy wycieczkach do interesujących miejsc.

Nieskromnie należy dodać, że młodzież naszego internatu systematycznie zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach, zawodach, imprezach.

Cyklicznie bierzemy udział w turniejach i zawodach kulturalnych i sportowych.

Dużą rolę odgrywa również Samorząd Internatu, który aktywnie współuczestniczy w organizacji imprez i jest znaczącym głosem mieszkającej w naszym internacie młodzieży.