Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze

Rozwijając postawy prospołeczne naszej młodzieży, oraz chcąc zachęcić ją do wzajemnej współpracy na linii: internat - wychowankowie, w placówce funkcjonuje Samorząd Internatu ZSE.

Jest to komórka składająca się z wychowanków naszego internatu wybranych przez pozostałych wychowanków internatu w demokratycznych wyborach. 

Wybory odbywają na przełomie wrzesień/październik i mają na celu wyłonienie: przewodniczącego oraz zastępców Samorządu Internatu, oraz skarbnika.

Zarząd Samorządu Internatu w roku szkolnym 2023/2024

 Przewodniczący Samorządu: Łukasz Kudyba

 Zastępca Przewodniczącego Samorządu: Patrycja Marmura, Milena Zalewska

Opiekun Samorządu Internatu: mgr Krzysztof Holdenmajer


Przewodniczący grup wychowawczych:

Grupa I:     Jacek Stolarz, zastępca: Karolina Chmielowiec, Jakub Tomczyk
Grupa II:    Kacper Letniowski, zastępca: Dawid Pawlus
Grupa III:   Bartek Borowiec, zastępca: Adrian Przetacznik
Grupa IV:   Łukasz Kudyba, zastępca: Jakub Dziedzic, Wojciech Tarnawski
Grupa V:    Milena Zalewska, zastępca: Weronika Bieleń
Grupa VI:   Chiara Mitkowski, zastępca: Aneta Podlipni
Grupa VII:  Patrycja Marmura, zastępca: Bartłomiej Wąscz