Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze

Pobyt wychowanków w internacie ZSE uwarunkowany jest przestrzeganiem norm, zasad, wartości, dzięki którym każda młoda osoba będzie się czuć bezpiecznie i komfortowo. 

Czas pobytu w internacie jest zorganizowany i odbywa się według planu dnia, w oparciu o pewne zasady. 

Młodzież w swoim codziennym życiu internackim kieruje się Kodeksem grupowym, tak by każdy mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Młodzież podzielona jest na siedem grup wychowawczych

  •  I piętro to grupy: V i VI (grupy żeńskie) 
  •  II piętro to grupy: I, IV (grupy męskie) 
  •  III piętro to grupy: II, III (grupy męskie) 
  •  oraz grupa VII, której pokoje rozmieszczone są na wszystkich trzech piętrach.

W placówce obowiązuje plan dnia który wytycza rytm życia internackiego, oraz warunkuje prawidłowy podział czasu na niezbędne czynności i zajęcia. 

Jest więc czas na pobudkę, toaletę poranną, przygotowanie do wyjścia do szkoły, czas wolny, naukę własną, posiłki, zajęcia zorganizowane (świetlicowe), oraz ciszę nocną. 

Szczegółowy opis jest zawarty poniżej.

Plan dnia

 1. Pobudka, toaleta poranna od 06:00 

 2. Śniadanie 06:15 - 07:15 

 3. Sprzątanie pokoi, toaleta poranna 07:15 - 08:00 

 4. Nauka własna 08:00 - 10:00 

 5. Obiad dla I zmiany 11:30 - 13:00

 6. Obiad dla II zmiany 14:00 - 15:40 

 7. Czas wolny 13:00 - 16:00 

 8. Nauka własna 16:00 - 18:00 

 9. Kolacja 18:15 - 20:00 

 10. Zajęcia świetlicowe 19:40 - 21:40 

 11. Toaleta wieczorna 21:00 - 22:00 

 12. Cisza nocna 22:00 - 06:00

Kodeks grupowy

 1. Nie mówimy do siebie po nazwisku, nie przezywamy się. 

 2. Staramy się być dla siebie mili i wyrozumiali. 

 3. Pomagamy sobie w kłopotach i nauce. 

 4. Nie bijemy się, nie wyrządzamy krzywdy. 

 5. Nie bierzemy cudzych rzeczy bez zgody właściciela.

 6. Nie obgadujemy się nawzajem, nie plotkujemy. 

 7. Nie wyśmiewamy się z innych, słabszych.

 8. Nie niszczymy cudzych rzeczy. 

 9. Nie znęcamy się nad słabszymi i młodszymi. 

 10. Rozwiązujemy problemy - nie przez kłótnie, lecz prowadząc spokojne rozmowy. 

 11. Włączamy nieśmiałych do wspólnych działań. 

 12. Staramy się pomóc skrzywdzonym. 

 13. Informujemy dorosłych (wychowawców) o zaobserwowanych przypadkach przemocy.

Młodzież ma możliwość uczestnictwa również w zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu, działających na terenie placówki Kołach Zainteresowań

Są to między innymi zajęcia sportowe (wyjścia na halę sportową), zajęcia kulinarne (nauka gotowania i przyrządzania posiłków), zajęcia dekoratorskie (sztuka komponowania przestrzeni), wycieczki oraz wyjścia do kina, honorowego oddawania krwi, czy zajęcia plastyczne.
Więcej szczegółów jest w zakładce Samorząd - Sekcje.

Pozostawanie w dniach wolnych od nauki 

 W normalnych warunkach wychowanek może pozostawać w Internacie wyłącznie w tygodniu roboczym przewidzianym Regulaminem Placówki - tj. od niedzieli od godziny 17:00 do piątku do godziny 20:00. 

 W sytuacjach wyjątkowych, gdy zachodzi konieczność pozostania wychowanka w Internacie w dniach wolnych od nauki z uwagi na odrabianie zajęć, konkursy, uczestnictwo w zawodach sportowych bądź inne podobne okoliczności bezpośrednio związane ze szkołą, w której uczy się wychowanek, pozostanie wychowanka w placówce jest możliwe na ściśle określonych warunkach: Konieczność pozostania w internacie podczas weekendu musi być zgłoszona wychowawcy grupy do czwartku (do 18:30)

 Każda sytuacja związana z koniecznością pozostania wychowanków w internacie podczas weekendu, musi być potwierdzona (osobiście, telefonicznie, pisemnie) przez trenerów (dotyczy uczniów Zespołu Szkół Sportowych), a w przypadku wychowanków z innych szkół, tylko w sytuacjach dotyczących wyłącznie kwestii edukacyjnych, czyli: odpracowanie zajęć szkolnych, konkursy bądź olimpiady szkolne. 

Fakt pozostania wychowanka w Internacie ma być potwierdzony przez nauczyciela właściwej szkoły oraz przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu wychowanków w dniach wolnych znajdują się w Regulaminie Internatu.