Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze

Wybór przewodniczących poprzez głosowanie młodzieży dotyczy także działających na terenie Internatu ZSE Kół Zainteresowań:

 • Koło biblioteczne

Przewodniczący: Kacper Letniowski

Opiekun: Katarzyna Chudzik

 • Koło dekoratorskie

Przewodniczący: Karol Toczek

Opiekun: Ewelina Błońska-Rybarczyk

 • Koło ekologiczne

Przewodniczący: Fabian Drapała

Opiekun: Waldemar Znojek

 • Koło informatyczne

Przewodniczący: Bartosz Borowiec

Opiekun: Piotr Woźny, Witold Byjoś

 • Koło kulturalno-oświatowe

Przewodniczący: Julia Stafiej

Opiekun: Alicja Grzebyk, Ewa Kornak

 • Koło nauki

Przewodniczący: Kacper Majda

Opiekun: Marta Rusin

 • Koło plastyczne

Przewodniczący: Wiktoria Kłyż

Opiekun: Joanna Drupka

 • Koło sanitarno-epidemiologiczne

Przewodniczący: Wojciech Tarnawski

Opiekun: Kamila Latusek

 • Koło turystyczne

Przewodniczący: Wiktor Kopeć

Opiekun: Krzysztof Holdenmajer

 • Koło sportowe

Przewodniczący: Marcin Szypuła

Opiekun: Cecylia Brud

 • Koło muzyczne

Przewodniczący: Sebastian Mazurek

Opiekun: Kamila Latusek

 • Koło prozdrowotne

Przewodniczący: Natalia Górska

Opiekun: Edyta Wróbel