Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze

Październik

                                                             
     24-25.10.2023
     WYJŚCIE DO ESCAPE ROOMU

     W dniach 24 i 25.10 odbyły się dwa wyjścia edukacyjne do Escape Roomu w ramach organizacji zajęć w czasie wolnym. Młodzież grupy I i IV  miała wspaniałą okazję 
     nie tylko do integracji i rozwijania umiejętności współpracy ale również do rozwijania kreatywności i strategicznego myślenia.
     Ta forma spędzenia wolnego czasu to przede wszystkim sprawdzenie predyspozycji do pracy w zespole oraz doskonałe ćwiczenie kompetencji miękkich w tym przypadku
     działanie pod presją czasu i współpraca.
     Wychowankowie byli bardzo zadowoleni z wspólnej zabawy a naszej grupie udało się w rekordowym czasie rozwiązać wszystkie łamigłówki.

    
     Organizatorzy wyjść: Cecylia Brud i Marta Rusin
     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

     10.10.2023
     Wyjście do Wypożyczalni Głównej w Rzeszowie na konkurs pt. "Rodzina Ulmów".

     Wychowankowie internatu wzięli udział konkursie włączającym się w obchody Roku Rodziny Ulmów.
     Spotkanie odbyło się 10 pażdziernika  w Wypożyczalni Głównej w Rzeszowie. Konkurs pt. ,, Rodzina Ulmów’’ miał na celu przybliżenie młodzieży i popularyzacja bohaterskiej
     Rodziny Ulmów z czasów II wojny światowej, przypomnienie roli i skutków ich bohaterskiego czynu jakim było poświęcenie życia dla drugiego człowieka, aby ratować go przed zagładą.
     Wychowankowie mile spędzili czas i wygrali ciekawe nagrody w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

   
     Organizator wyjścia: Katarzyna Chudzik
     ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
     04.10.2023
     Spotkanie z panem Tomaszem Surowiakiem zz KM Policji w Rzeszowie.
     W dniu 04.10.2023r - aspirant pan Tomasz Surowiak z KM Policji spotkał się z młodzieżą mieszkającą w Internacie ZSE w ramach organizowanych corocznych zajęć profilaktycznych.
     Zajęcia te są obowiązkowe dla uczniów klas pierwszych oraz dla wychowanków, którzy mieszkają w internacie pierwszy rok.
     Tematyka zajęć:
     - konsekwencje prawne wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, obowiązującej od dnia 1 września 2022
     - przebywania na terenie Internatu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (narkotyki, dopalacze)
     - przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej - podniesienie świadomości prawnej wśród młodzieży w celu kształtowania właściwych postaw, przeciwdziałanie i eliminowanie
      wszelkich aspektów agresji
     - konsekwencje znieważenie funkcjonariusza publicznego jakim jest nauczyciel – wychowawca w internacie przez ucznia, wychowanka internatu
     - odpowiedzialność prawna nieletnich, a uzależnienia
     - bezpieczny internet, cyberprzemoc - odpowiedzialność prawna związana z przestępstwami popełnionymi w sieci,
     - stalking - uporczywe i powtarzające się nękanie i napastowanie konkretnej osoby za pomocą nowych technologii, - podszywanie się pod inną osobę,
      wykorzystywanie jej wizerunku lub jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

     Na spotkaniu  omawiano również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich i procedur postępowania wychowawców w sytuacjach zagrożenia
     młodzieży demoralizacją i przestępczością, a w szczególności:
     - naruszania zasad współżycia społecznego
     - popełnienie czynu zabronionego
     - używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
     - zażywania substancji psychoaktywnych i zagrożeń z tym związanych.

     Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom, jakie mogą ponieść konsekwencje, gdy zdecydują się łamać prawo i regulaminy wewnętrzne.
     Wszystkie podejmowane w internacie działania mają na celu poprawić bezpieczeństwo wychowanków oraz tworzyć prawidłowe warunki funkcjonowania placówki.


     ................................................................................................................................................................................................................................................................................

     02.10.2023
     Integracyjny spacer ulicami Rzeszowa grupy III.
     W dniu 02.10.2023 pierwszoklasiści z grupy III korzystając z pięknej aury udali się ze swoim wychowawcą Piotrem Woźnym na spacer ulicami Rzeszowa.
     Trasa wiodła następującymi okolicami:
     Liceum Sztuk Plastycznych przy ul Dąbrowskiego, Zamek Lubomirskich z obecną siedzibą Sądu Okręgowego w Rzeszowie, spacerując Aleją Pod Kasztanami
     podziwialiśmy Fontannę Multimedialną – sterowaną elektronicznie fontannę zlokalizowaną przy al. Lubomirskich w Rzeszowie.
     Następnie udaliśmy się w kierunku Ulicy 3 Maja (zwanej popularnie Paniagą) – jednej z najważniejszych, najstarszych i zarazem najbardziej reprezentacyjną ulicą
     Rzeszowa. Tam podziwialiśmy dzieje ulicy 3 Maja, które zostały udokumentowane pracami archeologicznymi. Dla przechodniów udokumentowano je za pomocą
     przeszklonej prezentacji – „świadka historii”, gdzie można zobaczyć poszczególne etapy rozwoju tego traktu.

     Punktem kulminacyjnym było dotarcie w okolice Podziemnej Trasy Turystycznej (znajdująca się pod płytą rzeszowskiego rynku to pozostałości niegdysiejszych
     kupieckich piwnic. Dziś połączono je w labirynt korytarzy i wypełniono ekspozycją, dzięki której możemy poznać historię i ciekawostki o mieście i regionie, jego
     mieszkańcach, kulturze i tradycjach.
     Spacerowaliśmy również po Rzeszowskim Rynku na którym w okolicy Rzeszowskiej Studni (Studnia została przypadkowo odkryta podczas prac renowacyjnych w 2001 roku.
     Dzięki zainteresowaniu badaczy i poparciu urzędu miasta odkopano ją, odrestaurowano i zadaszono. Studnia prawdopodobnie pochodzi z XVII-XIX wieku), zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.


     Organizator: Piotr Woźny.
     ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

     02.10.2023
     Kalambury
     Dnia 2 października 2023 r. młodzież została zaproszona przez wychowawczynie do świetlicy aby zintegrować się z nowo przybyłymi kolegami
     i koleżankami podczas wspólnej zabawy w kalambury.
     W tej grze wygrywa zespół, w którym gracze najlepiej potrafią przedstawić (za pomocą gestów lub rysunku) i najszybciej odgadnąć hasło wskazane losowo na karcie.
     Gra była pretekstem do świetnej, pełnej humoru i emocji zabawy z młodzieżą. Istotne było to, że w tej grze zwyciężyć może każdy, ważny jest refleks,
     umiejętność kojarzeń i minimalny zasób wiedzy z popularnych dziedzin.    

     ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

     02.10.2023
     DZIEŃ CHŁOPAKA
     W dniu 2 października br, z małym poślizgiem, z przyczyn niezależnych, dziewczęta grupy I zorganizowały chłopakom w dniu ich święta miłą niespodziankę. 
     Wychowanki oprócz szczerych życzeń: wszystkiego co najlepsze i spełnienia najskrytszych marzeń podarowały każdemu chłopakowi słodki prezent.

 
     Organizatorzy: Cecylia Brud i wychowanki z p.216
     ................................................................................................................................................................................................................................................................................

     02.10.2023
     Wieczór gier planszowych, edukacyjnych.
     W dniu 02.10.br. liczna grupa nowoprzyjętych wychowanków ze wszystkich grup (27 osób) fanów gier planszowych, edukacyjnych i  zręcznościowych, po raz  pierwszy
     w roku szkolnym 2023/24 spotkała   się w świetlicy internackiej. Do wyboru miała dużo, różnych gier zarówno tych z internatu jak i przyniesionych z domów przez   wychowawczynie.
     Czas przeznaczony na gry okazał się  jak zwykle niewystarczający. Młodzież była zadowolona i jest otwarta na kolejne tego typu spotkania.


     Organizatorzy: Cecylia Brud, Edyta Wróbel