Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze

Kadrę Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych tworzy zespół wychowawców, pedagogów i nauczycieli z wieloletnim stażem i doświadczeniem.

W roku szkolnym 2022/2023 kadrę internatu stanowią:

mgr Rosicka-Szubart Dorota - kierownik internatu 

mgr Brud Cecylia - wychowawca

mgr Błońska-Rybarczyk Ewelina - wychowawca 

mgr Byjoś Witold - wychowawca 

mgr Chudzik Katarzyna - wychowawca 

mgr Drupka Joanna - wychowawca  

mgr Grzebyk Alicja - wychowawca 

mgr Holdenmajer Krzysztof - wychowawca 

mgr Kornak Ewa - wychowawca 

mgr Latusek Kamila - wychowawca

mgr Rusin Marta - wychowawca 

mgr Woźny Piotr - wychowawca 

mgr Wróbel Edyta - wychowawca

mgr Znojek Waldemar - wychowawca