Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze


Opłata za   Grudzień  2023   wynosi:

  • Wyżywienie320 zł (16 dni x 20 zł)

  • Zakwaterowanie:  80


Ogłoszenie

W miesiącu GRUDZIEŃ odpłatność za wyżywienie naliczona jest  za 16 dni.
Prosimy o uiszczenie opłaty w terminie od pierwszego dnia miesiąca do dziesiątego na poniższy numer konta:
11 1020 4391 0000 6902 0187 3645

UWAGA
Ze względu na zakończenie roku  i rozliczenie magazynu odpisy bloczków za wyżywienie w grudniu przyjmowane będą tylko do dnia 18.12.2023
do godziny 10:00.
Nie zgłoszenie odpisu do w/w dnia będzie równoznaczne z nie otrzymaniem zwrotów pieniędzy za niewykorzystane posiłki.

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Elektronicznych
Ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
Tytułem: Imię i nazwisko ucznia, oraz czego dotyczy wpłata (zakwaterowanie 80zł, wyżywienie ……..zł).
W razie wątpliwości wszelkich informacji odnośnie wpłat udzielamy telefonicznie w sekretariacie internatu.

Bloczki na miesiąc GRUDZIEŃ 2023 będzie można odebrać w sekretariacie Internatu w dniach:

28.11.2023 – WTOREK        w godz. 13:00 – 14:30
29.112023 – ŚRODA           w godz. 7:00 – 8:00, oraz 13:00 – 14:30
30.11.2023 – CZWARTEK    w godz. 7:00 – 8:00; oraz 13:00 – 14:30

Nie ma możliwości wyboru diety indywidualnej.
Dołożymy wszelkich starań  aby posiłki były zróżnicowane i zbilansowane oraz żeby dostarczały wszystkie składniki odżywcze.

................................................................................................................................

Prosimy dokonywać wpłat od pierwszego do dziesiątego dnia każdego nowego miesiąca. 

Dokonanie wpłaty np. za listopad końcem października będzie skutkować zwrotem wpłaty na podany przez państwa nr konta a co za tym idzie znacznym utrudnieniem w odbiorze
przez Państwa dziecko bloczków żywnościowych.


Opłata za dany miesiąc składa się z dwóch części: 

  •  Opłata stała za ZAKWATEROWANIE to    80 zł / miesiąc
  •  Opłata za WYŻYWIENIE to   20 zł x ilość dni  w miesiącu w których odbywa się nauka. 

 Stawka dzienna za wyżywienie wynosi:   20 

Opłaty należności miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków Internatu prosimy regulować przelewem bankowym na poniższy numer konta Zespołu Szkół Elektronicznych,
opisując (tytułem): Opłata za wyżywienie  (podać kwotę) oraz opłata za zakwaterowanie (80 zł), a także kogo ta wpłata dotyczy: np. Jan Kowalski.


WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!! 

 Należności należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia kalendarzowego danego miesiąca, przy czym za dzień dokonania zapłaty
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZSE. 

 Z tego też powodu prosimy wziąć pod uwagę terminy rozliczeń międzybankowych jak i fakt, że banki nie dokonują rozliczeń w dni wolne
od pracy i dokonywać przelewów odpowiednio wcześniej.


Numer konta do przelewów za zakwaterowanie i wyżywienie: 

11 1020 4391 0000 6902 0187 3645

      Dane do przelewu:
      Zespół Szkół Elektronicznych
      Ul. Hetmańska 120
      35-078 Rzeszów
      Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, czego dotyczy ( zakwaterowanie 80zł, wyżywienie ……..zł )
      W razie wątpliwości wszelkich informacji odnośnie wpłat udzielamy telefonicznie w sekretariacie internatu.W sytuacjach, w których dziecko przebywa w domu, istnieje możliwość odliczenia bloczków i nie ponoszenia opłaty za wyżywienie. 

 Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez rodzica (do godz. 09:00 z jednodniowym wyprzedzeniem). Np. chcąc odliczyć bloczki od wtorku,
ten fakt należy zgłosić do poniedziałku (do godz. 09:00). 

 Po dokonaniu spóźnionej wpłaty (po 10-tym dniu miesiąca), dziecku należy przekazać dowód wpłaty celem okazania go w sekretariacie
podczas odbierania bloczków żywnościowych.