Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

www.internat.elektronik.rzeszow.pl

OPŁATY ZA INTERNAT, JADŁOSPIS

Wysokość opłat za dany miesiąc

REKRUTACJA - Informacje

Informacje o naborze


   11.05.2023


 
   Oferta, nabór i kontynuacja pobytu


   HARMONOGRAM NABORU DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024


   DLA UCZNIÓW KONTYNUUJĄCYCH POBYT W INTERNACIE
   Składanie deklaracji o kontynuacji pobytu w internacie

   15.05.2023 – 31.05.2023 od 8.00 do 15.00  
  
Do pobrania: Deklaracja kontynuacji pobytu

   DLA NOWYCH KANDYDATÓW DO INTERNATU - UCZNIÓW ZSE ORAZ INNYCH SZKÓŁ
   Rejestracja kandydatów – wprowadzanie wniosków do systemu przez rodziców/kandydatów

   24.07.2023 – 04.08.2023 od 9.00 do 15.00

   Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców –
zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków dla rodziców/kandydatów
   04.08.2023 godz. 15:00

   Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych –
otwarcie strony dla rodziców/kandydatów
   14.08.2023 godz.9.00

   Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w internacie zakwalifikowania

   14.08.2023 – 18.08.2023 od 9.00 do 15.00


   Publikacja listy kandydatów przyjętych

   23.08.2023 – 31.08.2023 godz. 12.00

   Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
   prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na rok szkolny 2023/2024


   Do pobrania: Zasady i terminy  rekrutacji do internatu

  Nasza oferta
 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE

  Nasz Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Ściśle współpracujemy ze wszystkimi szkołami do których uczęszczają nasi wychowankowie.
  Celem placówki jest stworzenie najlepszych warunków do zamieszkania oraz wszechstronnego rozwoju dla uczniów rzeszowskich szkół w czasie trwania roku szkolnego.

  Internat jest oświatową placówką koedukacyjną. W naszym internacie może zamieszkać około 250 uczniów.
  Zapewniamy całodobową opiekę wychowawczą, którą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

  Internat położony jest w dogodnym punkcie, blisko wielu szkół oraz centrum miasta.
  Jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi dzielnicami miasta Rzeszowa (dojazd autobusami MPK linii 0A, 0B, 3, 11, 14, 15, 18, 28, 30, 36, 38, 39, 40, 59, autobusami PKS).

  Oferujemy pokoje 3 i 4 osobowe a ponadto: 2 cichej nauki z biblioteką, pomieszczenie kuchenne do dyspozycji młodzieży, internet wi-fi, świetlicę wyposażoną w stoły do tenisa
  stołowego, futbolu stołowego (piłkarzyki) oraz telewizor z kablową TV.

  Posiadamy stołówkę oferującą smaczne i urozmaicone posiłki (śniadania, obiady i kolacje).
  Młodzież ma  możliwość rozwijania swoich pasji w działających w internacie kołach zainteresowań (koło nauki, koło ekologiczne, koło sanitarno- higieniczne,
  koło sportowe, koło informatyczne, koło bibliotekarskie, koło kulturalno-oświatowe, koło  muzyczne, koło plastyczne, koło dekoratorskie, koło  turystyczne, koło prozdrowotne).
  Obiekt jest całodobowo monitorowany przez system kamer oraz system przeciwpożarowy.

  Zapewniamy:
  •      miłą, domową atmosferę;
  •      całodobową opiekę kadry pedagogicznej.

  Rozwijamy zainteresowania naszych mieszkańców poprzez bogaty program zajęć kulturalno – rozrywkowych (imprezy w internacie, wycieczki, wyjścia do kin, teatru,
  na ciekawe wystawy, na lodowisko oraz udział w różnorodnych imprezach sportowych).

  Na bieżąco korzystamy z ofert kulturalno-oświatowych oraz rozrywkowych oferowanych przez różne instytucje działające w Rzeszowie (Fly-Park, Escape Room, ProtoLab,
  Laserowa Twierdza, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie).

  W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznej współpracujemy z różnymi instytucjami działającymi w Rzeszowie:
  •      Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,
  •      Dom Dziecka w Rzeszowie,
  •      Schronisko dla Zwierząt „Kundelek”,
  •      Centrum Leczenia Uzależnień,
  •      Komenda Miejska Policji,
  •      Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

  Istnieje możliwość pozostawania wychowanków na weekendy pod specjalnymi warunkami (ze względów szkolnych lub treningowych w ramach zajęć organizowanych
  przez szkołę).

  Miesięczne koszty zamieszkania w naszym internacie w roku szkolnym 2022/2023:
  •      Stawka żywieniowa dzienna: 20 zł
  •      Zakwaterowanie: 80 zł miesięcznie

  Sposób obliczania miesięcznych kosztów utrzymania:
  20 zł (stawka żywieniowa dzienna) x liczba dni roboczych w danym miesiącu + 80 zł (zakwaterowanie) = Finalny koszt utrzymania w internacie  WAŻNE !
  Rekrutacja do rzeszowskich internatów na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.
  Więcej informacji na temat naszego internatu oraz o zasadach rekrutacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.internat.elektronik.rzeszow.pl
 

   

   


   Poniżej zamieszczona została deklaracja kontynuacji zamieszkania w internacie ZSE w roku szkolnym 2023/2024. 

  
Dotyczy ona tylko i wyłącznie uczniów i uczennic obecnie mieszkających w internacie ZSE.